Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายเชษฐา โมสิกรัตน์

นายชูชีพ พงษ์ไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

นายสมชาย ลีหล้าน้อย

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายชูใจ พยายาม

นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี
พาณิชย์จังหวัด

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,495