Header Image
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
watermark

 

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 1639 และ 06 5510 1947


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,420