Header Image
ติดตามสถานการณ์การจำหน่าย เสื้อสีเหลือง
watermark

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเสื้อสีเหลืองของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ 1. ร้านอำนวยสิน 2. ร้านน้องอุ๋ย&อาร์ม สปอร์ต

จากการตรวจสอบ พบว่า ผู้ประกอบการได้เริ่มนำเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ มาจำหน่ายให้กับประชาชน โดยจำหน่ายเสื้อโปโลแบบมีตราสัญลักษณ์ฯ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคา 220 – 270 บาท/ตัว และเสื้อโปโลไม่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคา 200 – 250 บาท/ตัว ซึ่งราคาจำหน่ายเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายังทรงตัว ส่วนปริมาณมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้อง และชัดเจน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,435