Header Image
พาณิชย์แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
watermark

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ ตลาดสายหยุด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากติดตามราคาสินค้าและภาวะการค้า พบว่า ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าถูกต้อง และชัดเจน สำหรับภาวการณ์ค้าโดยทั่วไป เช่น เนื้อไก่ เนื้อสุกร ไข่ไก่ และผัก ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาและสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้ ราคาไข่ไก่ (แผง 30 ฟอง) ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา 115 บาท/แผง ไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคา 110 บาท/แผง ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา 105 บาท/แผง ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 100 บาท/แผง ราคาเนื้อสุกร เนื้อหมูแดง ราคา 160 บาท /กก. ราคาเนื้อไก่ เนื้อไก่ทั้งตัว ราคา 90 บาท/กก. น่องติดสะโพก ราคา 100 บาท/กก.


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,428