Header Image
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs
watermark

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับ ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการค้า การตลาดและส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,526