Header Image
"เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT" ปี 2567
watermark

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์Thai SELEC ภายใต้แคมเปญ "เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT" ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมฯ

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดและสร้างความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจร้านค้าอาหารไทยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการส่งเสริมธุรกิจอาหารไทย ให้เป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดกระแสนิยมอาหารไทย ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และความมั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันร้านค้าที่ได้รับสัญลักษณ์ Thai SELECT ทั่วประเทศ รวมจำนวนกว่า 370 ร้าน ใน 71 จังหวัดทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,406