Header Image
การท่องเที่ยว เชิงนิเวศ วิถีวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุด #สายต่อนยอนต้องมาเช็คอินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
watermark

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการพัฒนาโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุด ของสายต่อนยอนต้องมาเช็คอินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านห้วยฮิ้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงาน ฯ

.

สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีวัฒนธรรม แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม บนฐานวัฒนธรรม เกิดการกระจายรายได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,523