Header Image
พาณิชย์แม่ฮ่องสอน เป็นสักขีพยานลงนามสัญญาจะซื้อจะขาย ถั่วลายเสือบ่อสะเป๋ - ซันสวีท
watermark

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจะซื้อจะขายถั่วลายเสือระหว่าง บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถั่วลายเสือบ่อสะเป๋ การพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน การลงนาม MOU ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทั้งภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และภาคราชการในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ กลุ่มสร้างป่า สร้างรายได้ (HRH – Project) เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนกลุ่ม MOC BIZ CLUB จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถั่วลายเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสินค้าเกษตร และเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geological Indicator) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีศักยภาพและมีความต้องการสูงในตลาด การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายครั้งนี้ ช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,533