Header Image
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
watermark

                            

 

ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนประชาชน และผุ้ใช้บริการร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก สแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่าง หรือตามที่อยู่ลิงค์ http://203.113.14.37/gsurvey/index.aspx


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,543