Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดแม่ฮ่องสอน
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้ที่: http://www.bizclubdbd.com/confirm.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสงค์ขอความช่วยเหลือในการสมัครสมาชิก ติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทร. 053 611 639 / 065 510 1947 Add LINE ID: 0655101947


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,533