Header Image
อยากเข้าร่วมร้านค้าธงฟ้าฯ ทำยังไงดีน้า
watermark

สมัครโครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ช่องทางการสมัคร

1. ช่องทางออนไลน์ https://newthongfah.dit.go.th/frontend/tf_register.php

2. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. สมัครผ่านทาง LINE "สพจ.แม่ฮ่องสอน - สธ." เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสำหรับผู้อยู่พื้นที่ห่างไกล นอกเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน Add LINE ID: 0655101947 (เวลาราชการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. หลักฐานการประกอบพาณิชยกิจ ที่ทางราชการออกให้ตามประเภทของผู้สมัคร

2. หน้าสมุดคู่ฝากกรุงไทย ซึ่งเป็นบัญชีรับเงิน จาก แอปพลิเคชั่นถุงเงิน

3. ภาพถ่ายหน้าร้านค้าและภายในร้านค้า ที่เปิดพร้อมจำหน่ายและเป็นปัจจุบัน

4. แผนที่แสดงที่ตั้งร้านค้า

5. ภาพถ่ายหน้าจอแอปพลิเคชั่นถุงเงินของผู้สมัคร - หน้าข้อมูลทั่วไป

6. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

เตรียมพร้อมดี ลงทะเบียนได้ไว พร้อมใช้งานก่อน

- เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจนภาพถ่ายร้านและภาพแผนที่ครบถ้วน

- บัตรประชาชน สมุดเงินฝาก และทะเบียนพาณิชย์เป็นของบุคคลเดียวกัน

- ดาวน์โหลด App ถุงเงิน สมัครร้านค้าถุงเงิน และยืนยันการสมัครให้สมบูรณ์

สินค้าที่จำหน่ายในร้านธงฟ้าราคาประหยัดมีอะไรบ้าง? ร้านค้าของเราสามารถสมัครโครงการธงฟ้าราคาประหยัดฯ ได้หรือไม่? ศึกษาข้อมูลได้ที่: https://www.facebook.com/photo/?fbid=725156846323693&set=a.724567613049283

สอบถามข้อมูลเพิ่ม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทร 053 611 639 และ 065 510 1947 Line ID: 0655101947


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,428