Header Image
ครม. ขยายเวลาการบังคับใช้สินค้าควบคุม 5 รายการ พร้อมกับอีก 51 รายการเป็นสินค้าควบคุมไปจนถึงวันที่ 29 มิ.ย. นี้
watermark

ครม. ขยายเวลาการบังคับใช้สินค้าควบคุม 5 รายการ พร้อมกับอีก 51 รายการเป็นสินค้าควบคุมไปจนถึงวันที่ 29 มิ.ย. นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการกำหนดสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบการกำหนดสินค้าควบคุมปี 2567 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก 5.ไก่และเนื้อไก่ ซึ่งสินค้าทั้ง 5 รายการจะสิ้นสุดผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ขยายเวลาเป็นสิ้นสุดในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 พร้อมกับสินค้าอีก 51 รายการ

ที่มา https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/32433/?bid=1


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,490