Header Image
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
watermark

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2557 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดและการสมัครสอบแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/

> ข้าราชการ > ปี 2557 > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 507 6546(เอกสารแนบท้าย) https://file.thaijobjob.com/.../opsmoc202312/opsmoc202312_1


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,406