Header Image
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชี จัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการฯ
watermark

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชี จัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการฯ ขอผู้มีรายชื่อตามบัญชีลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันเวลาดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,410